Atgal  sra  
Kultūros renginių kaleidoskopas

kaleid.jpgRugsėjo 22 d. Vytauto Didžiojo universitete, Vaclovo Biržiškos skaitykloje, įvyko susitikimas su poete iš Australijos Lidija Šimkute.
Poetės eilėraštis iš jos naujausio poezijos rinkinio "Vėjo žvilgesys. Wind Sheen" (2003, Lietuva) ketvirtajame Australijos poezijos fesivalyje pripažintas vienu geriausių nuo 2000 metų publikuotų australų eilėraščių. Poezijos vakare Lidiją Šimkutę  pristatė Lietuvių literatūros katedros doktorantė Kristina Sakalavičiūtė. Viešnia skaitė paskaitą "Gyvenimas dviejose kultūrose: poezijos slaptinga versmė", po to - savo poeziją lietuvių ir anglų kalbomis. Diskusiją vedė docentė Milda Danytė. Susitikimo metu skambėjo Vytauto Juozapaičio kūrinys styginių kvartetui "Trys tylos erdvės" pagal Lidijos Šimkutės eiles. Pritariant gitarai, jos poeziją taip pat skaitė universiteto Retorių teatro atstovai. Bibliotekos direktorė Janina Masalskienė viešniai įteikė Rektoriaus prof. V. Kaminsko pasirašytą padėkos raštą už universitetui padovanotą knygų kolekciją. Poetė gavo dovanų ir kompaktinį diską su tą vakarą skambėjusia muzika.

Indrė Gelumbauskaitė, bibliografė


kaleid3.jpgUniversitete Europos kalbų diena buvo paminėta net keletu renginių.
Rugsėjo 23 dieną Donelaičio g. 52 rūmų fojė buvo atidaryta plakatų paroda, skirta Europos kalbų dienai. Ispanų kalbos dėstytojas Bronius Dovydaitis su savo studentėmis, besimokančiomis ispanų kalbos, sveikino studentus ir dėstytojus ispaniška daina. Rugsėjo 25 dieną Užsienio kalbų centras pakvietė į filmų peržiūrą. studentai galėjo žiūrėti filmus vokiečių, italų, turkų ir kitomis kalbomis. Tai Dienai paminėti buvo išleistas kompaktinis diskas "Iš tremties į Europą".  

UVM Inf.


kaleid40.jpgRugsėjo 30 d. Lietuvių išeivijos institutas ir leidykla Versus Aureus pakvietė į
prof. Broniaus Vaškelio knygos "Žvilgsnis iš atokiau" pristatymą, kuris įvyko Lietuvių išeivijos institute (S. Daukanto g. 25).
Renginyje dalyvavo knygos autorius, prof. Egidijus Aleksandravičius, Lietuvių literatūros katedros vedėja doc. Indrė Žekevičiūtė, Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedros vedėja prof. Violeta Kelertienė, teatrologas doc. Aleksandras Guobys, Rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Petras Palilionis.

 UVM inf.


kaleid2.jpg"Collegium Artes" liberales pradėjo naują užsiėmimų ciklą.
Rugsėjo 30 d. Senosios knygos muziejuje, (K. Donelaičio g. 8), įvyko pirmasis šiais mokslo metais Collegium Artes liberales susitikimas. Po VDU retorių ir jų vadovės doc. Irenos Skurdenienės iškilmingo sveikinimo žodžio Senųjų retų spaudinių skyriaus darbuotoja Neringa Vaičiulienė įžiūrėjo grėsmingą visiems humanitarams sąsają tarp diskusijos temos "Tradicija: ar baisu būti nemoderniam?" ir susitikimo vietos - Senosios knygos muziejaus. Jos nuomone, tradicinė knyga pamažu jau traukiasi į muziejų. Idėjas intelektualinei temos interpretacijai pateikė antikos kultūros tyrinėtoja Neringa Lūžienė. Lektorė pateikė išsamią tradicijos analizę: jos išlaisvinančias ir gniuždančias galias. Ji teigė, kad tradicija viskam suteikia prasmę ir saugumo jausmą, tačiau kartu ir riboja individualumą. Sekdamas tradicija žmogus praranda galimybę būti novatoriumi. Tradicija reikalauja duoklės ir nekenčia paviršutiniškumo. Po to vyko diskusija lektorės pateikta tema, į kurią aktyviai įsitraukė taip pat tradicijai atstovaujantys VDU Retorių teatro nariai. Pabaigoje meninę temos interpretaciją pateikė VDU Retorių teatras, o jo vadovė pakvietė į kiekvieną mėnesį vyksiančius Collegium Artes liberales susitikimus.
 
UVM inf.


(c) Universitas Vytauti Magni