Atgal á sàraðà  
Gyventi pasitikėjimu

"Taip pat ir Juozapas ėjo iš Gailėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia." (Lk 2,4-5)
http://uvm.vdu.lt/Universitas%20Vytauti%20Magni/2004%20m.%20Nr.%209/S0722E0E1-0722E0E6.0/IMG_1368.gif?src=.PNGŠi ilga kelionė iš Nazareto į Betliejų Juozapui ir Marijai turėjo būti nelengva. Tai nebuvo tikra piligriminė kelionė. Jie turėjo paklusti imperatoriui, kuris norėjo sužinoti, kiek žmonių yra jo valdžioje. Keliuose buvo minios žmonių. Daug jų vienu metu atvyko užsirašyti į Betliejų. Todėl viešbučiuose nebebuvo laisvų vietų. Tačiau Marija buvo pasiruošusi suteikti gyvybę vaikeliui. Kaip Juozapas išgyveno šį atmetimą? Panika? Pykčiu? Depresija? Ne. Visa tai jis išgyveno pasitikėdamas, kūrybingai, vidiniame tikrume, kad Tėvas yra su jais ir padės rasti pastogę. Marija ir Juozapas gyveno didelėje vidinėje ramybėje. Tuo pat metu jie stengėsi suprasti, ką turi padaryti, buvo atidūs Dvasios vedimui, nes jie negalėjo gaišti. Gali būti, kad Juozapas savo jaunystę praleido Betliejuje. Galbūt jis buvo piemuo kaip ir jo protėviai, jo pro-pro-pro-prosenelis Dovydas? Jis pažinojo apylinkių olas (grotas). Šventoji Dvasia įkvėpė jį eiti tenai. Ir jie nuėjo. Nuolankiai, tyliai, garbindami Dievą.

Krikščioniška išmintis glūdi įsitikinime, kad Dievas rūpinasi mumis, kad Dievas mus lydi kelyje visose mūsų kasdienybės situacijose. Nei panikos, nei pykčio, nei depresijos, tik pasitikėjimas ir kūrybingumas. Būti budriems, kad galėtume suprasti, ką daryti vienoje ar kitoje situacijoje. Likti romiems, besiklausantiems Dievo. Šiais laikais mes esame linkę viską suplanuoti ir viską kontroliuoti. Ir jeigu koks nors dalykas išsprūsta iš mūsų kontrolės, puolame į paniką. Jėzus nori mus pamokyti, kad suprastume, jog tikėjimas - tai ne tik malda ir ėjimas į bažnyčią, bet taip pat ir pasitikėjimas, kad Šventoji Dvasia nuolat rūpinasi mumis ir veda.

Melskime, kad kalėdinė dovana, kurios mes trokštame, būtų būtent ši: sutikti Jėzų visuose mūsų kasdieninio gyvenimo įvykiuose.
To linkiu ir meldžiu šv. Kalėdų proga visai VDU bendruomenei per visus Naujuosius Metus.

VDU kapelionas  kun. Stasys Kazėnas, SJ


(c) Universitas Vytauti Magni