Universitas Vytauti Magni, 2005 m. Nr. 2    1-15 ið 6 straipsniø,   6 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Rektorius apie VDU veiklą 2004 metais N. Kreimerienė
Universiteto gyvenimo akimirkos UVM
Paskirta Leškių stipendija D. Simanavičiūtė
Gavėnia - šv. Velykų laukimo metas VDU kapelionas
Pokalbis su JAV prof. Scott J. Burnham A. Meilutytė
VDU baigė pirmoji neakivaizdininkų laida S. Aleksandravičiūtė