Atgal į sąrašą  
Popiežius Jonas Paulius II ir akademinė bendruomenėPasaulis gedi popiežiaus Jono Pauliaus IIojo. Akademinė ir kultūros visuomenė, įvertindama jai teiktą išskirtinį Šv. Tėvo dėmesį, telkėsi išreikšti dėkingumui Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje. Šią netektį išgyveno ir mūsų universiteto bendruomenė, nes Šv. Tėvo sąlyčio su mūsų akademine bendruomene būta tiesioginio.


Rektorius-ir-Popiezius0.jpg2003 m. liepą VDU delegacija dalyvavo Romos La Sapienza universiteto 700 m. jubiliejaus proga surengtame simpoziume "Universitetas ir Bažnyčia Europoje". Tą karštą vasarą jau nestiprios sveikatos Šv. Tėvas paskutiniąją renginio dieną savo vasaros rezidencijoje Castel Gandolfe priėmė simpoziumo dalyvius ir paragino, kad tikėjimo liudijimas universitete taptų esmine kultūrine vertybe, aiškiai įvardydamas universiteto misiją šiuolaikinėje Europoje - universitetas turi tapti ne tik mokslo židiniu, bet ir autentiško humanizmo visuomenėje skleidėju. Popiežius pabrėžė dviejų seniausių Europos institucijų - Bažnyčios ir universiteto - bendradarbiavimo svarbą.

Priėmimo Castel Gandolfe jaudinantis    akimirkos įvykis - Šv. Tėvo asmeninis palaiminimas universitetų rektoriams, taip pat ir mūsų universiteto rektoriui prof. Vytautui Kaminskui. Tėviško palaiminimo simbolika iškalbi - veiksmas, sanuojantis praeities paveldą ir tiesiantis perspektyvą ateičiai - universitetų vadovų asmenyje esame visi palaiminti naujai misijai, kurią akademinei visuomenei popiežius apibrėžė kaip ieškojimą naujos krikščioniškosios bendruomenės formos, kurioje Evangelija neišvengiamai taptų kultūra.

2004 m. kovo 13-ąją buvo švenčiama Europos universitetų diena, kurioje pabrėžtas išskirtinis popiežiaus dėmesys naujųjų Europos šalių universitetams. Teletilte Šv. Jonų bažnyčioje dalyvauta ir mūsų universiteto atstovų. Šv. Tėvas jaunajai akademikų kartai palieka testamentą - liudyti viltį: "Jums, brangūs universiteto studentai, yra patikėtas svarbus vaidmuo kuriant vieningą Europą, kuri būtų tvirtai įsišaknijusi į ją formavusias tradicijas ir dvasines vertybes... Šis turtingas idealų paveldas neturi būti prarastas". Įvardydamas šiandienos visuomenės blogybes taikliu mirties kultūros apibūdinimu, Jonas Paulius II jaunus žmones ragino "nebijoti plaukti prieš srovę". Dar daugiau, Jis Europos ateitį regėjo akademiniame jaunime, gebančiame ryžtis atsakomybei būti tarpkultūrinio dialogo bei humanizmo puoselėtojais.

Dr. D. K. Kuzmickaitė, VDU delegacijos 2003 m. simpoziume "Universitetas ir bažnyčia Europoje" dalyvė


(c) Universitas Vytauti Magni