Atgal į sąrašą  
Užsienio šalių studentai Vytauto Didžiojo universitete
        
Jurgita Pilypaitytė, Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojaĮvairios studentų mainų programos plačiai atveria užsienio šalių universitetų duris ne tik VDU studijuojančiam jaunimui. Studentų mainų programų dėka VDU tampa atviras bei patrauklus ir užsienio šalių studentams.


Džiugu, kad Vytauto Didžiojo universitete vis daugiau dalykų yra dėstoma užsienio kalba. Toks dėsningumas pritraukia vis daugiau užsienio šalių universitetų studentų į VDU.

Pastaraisiais metais išaugo ne tik į užsienio šalis dalinėms studijoms išvykstančių VDU studentų skaičius, bet ir atvykstančiųjų.
lenteles.jpg
Užsienio šalių studentai, nusprendę pasirinkti studijas VDU, atvyksta į mūsų universitetą dažniausiai pagal Socrates/Erasmus arba dvišalių mainų programą. Iš viso nuo 1998/1999 m. m. iki 2004/2005 m. m. pagal minėtas mainų programas VDU studijavo 131 užsienio studentas (žr. 1 pav.).

Socrates/Erasmus mainų programa Vytauto Didžiojo universitete pradėta vykdyti nuo 1998 m. Jau 1999/2000 m. m. 17 Vytauto Didžiojo universiteto studentų išvyko studijoms į užsienio šalių universitetus pagal šią mainų programą. Pirmaisiais Socrates/Erasmus programos vykdymo metais VDU dar nesulaukė atvykstančių užsienio studentų, tačiau nuo 2000/2001 m. m. universitete kasmet studijuoja vis daugiau užsienio studentų pagal šią mainų programą (žr. 2 pav.). Šiais mokslo metais studentų, studijuojančių VDU pagal Socrates/Erasmus programą VDU, skaičius išaugo iki 34.

Iki šiol VDU pagal Socrates/Erasmus mainų programą per visą jos vykdymo laikotarpį nuo 2000/2001 m. m. studijavo 57 užsienio šalių studentai iš 14 užsienio šalių. Iki šiol daugiausia Socrates/Erasmus studentų sulaukėme iš Italijos, Vokietijos ir kaimyninių šalių: Lenkijos bei Latvijos.

Dauguma į VDU atvykstančių studentų rinkosi studijas Politikos mokslų ir diplomatijos institute, Ekonomikos ir vadybos bei Humanitarinių mokslų fakultetuose. Iki šiol užsienio studentų pagal Socrates/Erasmus programą nesulaukė Gamtos mokslų, Katalikų teologijos fakultetai ir Teisės institutas.

Nors studentų, atvykstančių pagal dvišalio mobilumo programą, iki šių mokslo metų būdavo daugiau nei atvykstančių Socrates/Erasmus programos studentų, dvišalių mainų programoje dalyvavo tik 3 (iš 14 galimų) šalys. Studentų mainai pagal minėtą programą buvo vykdomi su Latvijos, Lenkijos bei Japonijos dvišalio bendradarbiavimo partneriais.

Iki šių mokslo metų nuo 1998/1999 m.m. VDU pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis studijavo 74 užsienio šalių studentai (žr. 3 pav.). Kadangi dauguma iš jų į VDU atvyksta gaudami vyriausybės skiriamas stipendijas Baltistikos studijoms, VDU jie studijavo Humanitarinių mokslų fakultete (Lietuvių kalbos ir literatūros studijų kryptis) bei Politikos mokslų ir diplomatijos institute (Baltijos regiono studijos).

Socrates/Erasmus programos vis didėjantį populiarumą liudiją ir skaičiai: šiais mokslo metais pirmą kartą atvykstančių Socrates/Erasmus programos studentų skaičius pralenkė dvišalio bendradarbiavimo būdu atvykstančių studentų skaičių.

Užsienio studentų integraciją VDU palengvina kiekvieno semestro pradžioje Kauno aukštųjų mokyklų Tarptautinių ryšių skyrių organizuojamos Orientacinės dienos užsienio šalių studentams. Šio renginio metu atvykę studentai gauna daug naudingos informacijos apie studijas, laisvalaikio galimybes bei pramogas mieste. Orientacinių dienų pabaigoje tradiciškai organizuojamos ekskursija visiems studijas Kaune pasirinkusiems studentams. Pačiomis pirmomis studijų Kaune dienomis labai praverčia ir Kaune studijuojančių studentų pagalba bei patarimai. VDU mentoriai visada yra pasiruošę ne tik patarti bei pagelbėti, bet ir tapti atvykusiųjų draugais...


(c) Universitas Vytauti Magni