Atgal į sąrašą  
Sportuoti galima ir sėdint prie radijo aparato

Svajūnė AleksandravičiūtėDaugelis  iš mūsų laisvalaikį skiria kokiam nors mėgstamam užsiėmimui: vieni sportuoja, kiti žvejoja ar medžioja. Nežinantiems sunku patikėti, tačiau pasirodo yra hobis, į  kurį galima sujungti medžiotojo azartą ir kolekcionieriaus aistrą. Tai radijo mėgėjai - trumpabangininkai. Jie  mėgsta tolimų retų stočių (vadinamų DX) medžioklę, dalyvavimą varžybose, kurių pagrindinis principas yra per ribotą laiko tarpą užmegzti kaip galima daugiau ryšių (su tam tikra grupe stočių - pagal varžybų organizatorių taisykles),  kolekcionuoja diplomus. Net sunku  išvardyti visas jų veiklas, tačiau labai malonu pabrėžti, kad šių pomėgių šalininkų  klubas yra įsikūrę ir mūsų universitete.


RK_Atidarymas.jpgRyšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybes (RRT) 2002 m. išduotas radijo mėgėjiškos klubinės stoties šaukinys LY3VM pritraukė trumpabangininkų ir administracijos dėmesį, dėl to Rektorato sprendimu 2004 m. lapkričio 3 d. oficialiai buvo  įkurtas VDU Radijo klubas. Jį  įkūrė GMF dekanas doc. dr. Donatas Mickevičius ir šio fakulteto inžinierius Ričardas Strolia. Jų pastangų dėka Universitete buvo išskirtos ir suremontuotos patalpos, įrengta ryšio aparatūra ir antenos. Pasak VDU RK Prezidento Ričardo Strolios, neseniai sukurti ir Vytauto Didžiojo universiteto Rektorate įregistruoti nuostatai įpareigoja klubo narius stengtis  ginti klubo garbę ir tarsi  namo kertinis akmuo numato visus procedūrinius klausimus bei užtikrina klubo tęstinumą. Mūsų universiteto  radijo stoties šaukinys:
LY3VytautasMagnus!  

Ką ir kaip veikia radijo mėgėjai?
Norėdami užmegzti ryšius radijo mėgėjai imasi įvairių priemonių. Tačiau  populiariausia ir paprasčiausia jų TB diapazonuose yra darbas "telefonu" - vienpuse (vienos juostos - SSB=single side band) moduliacija SSB, kai pasikeitimas informacija vyksta kalbant į mikrofoną. Tai greičiausiai naujokų perprantama darbo rūšis, nors dėl jos labai  atlaidžiai šypsosi "užkietėję telegrafistai" (taip, tokių yra). Taigi kita labai populiari darbo rūšis - telegrafas (CW) naudojant Morzės abėcėlę. Turbūt daug kartų matėte senuose rusiškuose filmuose apie Antrąjį  pasaulinį karą, kaip radistai "pypsi", kaldami raktu. Aišku, dabar telegrafiniai raktai yra pusautomačiai arba automatiniai, nors dar yra ir dirbančių su tradiciniais raktais (juk  yra ir  žmonių, kolekcionuojančių senovinius automobilius...).

Kad galėtum dirbti telegrafu,  reikia turėti  įgūdžių, bet negalima nuneigti, kad tai pati efektyviausia darbo rūšis, susijusi su tolimaisiais ryšiais bei ryšiais tarp didelių trukdžių. Pastaruoju metu, visur išplitus kompiuteriams, ir radijo mėgėjai  įsisavino daugybę  naujų darbo rūšių, kai, panaudojant  skaitmeninę techniką, palaikomas ryšys tiesiogiai tarp kompiuterių - paketinis ryšys, PSK (fazinė manipuliacija), FSK (tai yra rtty kitas pavadinimas), Amtor (tai vienas iš paketinio ryšio protokolų), SSTV (radijo mėgėjiška televizija), RTTY teletaipo atmaina (dar yra  likę daug tarnybinių stočių, pavyzdžiui, visos rimtos informacijos agentūros gauna tekstinius pranešimus spaudai radijo bangomis iš karštų taškų. Aišku, tai nenaudojama ten,  kur yra internetas). Taigi kiekvienas gali atrasti jį dominantį variantą.

Kas yra šaukinys?
Šaukinys tai radijo stoties vardas, o radistui  - tai ir pseudonimas (jie  dažnai nežino vienas kito nei vardo, nei pavardės, bet geriausiai žino  šaukinį). Kitaip ir būti negali - antanų arba romų eteryje dešimtys, o pasikartojančių šaukinių nėra - kiekvienas yra unikalus. Kiekviena radijo stotis turi savo numerį (identifikavimą) - šaukinį, nesvarbu, kokia ji yra,  - mėgėjiška, karinė ar tarnybinė. Šaukiniai gali būti įvairūs. Muzikinės radijo stotys (M1, Radijo centras ir pan.) turi melodijas, kosminiai laivai šaukiami pagal laivo pavadinimą, paprastos stotys - pagal skaičių ir raidžių rinkinį. Kad pagal šaukinį būtų galima nustatyti stoties priklausomybę kuriai nors šaliai, jame pirmiausia nurodoma kilmės šalis. Lietuva turi kombinaciją (prefiksą) LY, Vokietija DA, DL, Italija I ir panašiai. Tada eina skaičius, apibrėžiantis šalies rajoną (jei šalis didelė) ar kitokią priklausomybę (kolektyvinė stotis, naujokas ar pan. - įvairiose šalyse įvairi tvarka), o po to vėl raidžių kombinacija, nurodanti konkretų asmenį. Norėdami įrodyti, kad užmezgė naują ryšį, trumpabangininkai turi paštu pasikeisti QSL kortelėmis. Jose nurodomi abiejų susisiekusiųjų šaukinys, ryšio data ir laikas, diapazonas, girdimumas.

UTB-komanda-cxempionai.jpgRadijo mėgėjai - sportininkai
Kita radijo mėgėjų veiklos pusė - sportinė. Kiekvieną savaitgalį vyksta daugybė varžybų - pradedant vietinėmis baigiant tarptautinėmis. Norėdami  išbandyti savo jėgas vieni su kitais radijo mėgėjai iš įvairių  šalių neprivalo niekur važiuoti - viskas vyksta prie radijo stoties.
Nors mėgėjiškas ryšys trumposiomis  bangomis priklauso nuo daugybės įvairių sutapimų ir atsitiktinumų, tai visiškai nereiškia, kad radijo mėgėjui susitikti su kolega eteryje yra labai sunku ar kad tai vyksta retai. Norėdami susitikti su žmogumi, jie sutaria laiką, vietą ir atpažinimą (pavyzdžiui, Jūs sutartumėte susitikti su nepažįstamuoju sekmadienį 12 val. prie fontano, jis vilkės juodą apsiaustą). Kažką panašaus sutaria ir trumpabangininkai (laikas, dažnis ir šaukinys). Dažnai radijo mėgėjas tiesiog surengia paiešką eteryje ir praveda ryšius su stotimis, kurios jį domina. Trumpabangininkui  pasakyti "susitiksime trumposiose bangose" yra tas pats, kaip pasakyti "susitiksime Vilniuje". Radijo mėgėjams  išskirti 9 pakankamai siauri ruožai. Ir jei trumpabangininkas neturi galvoje ryšio su konkrečiu korespondentu, o tik domisi, su kuo dabar galima būtų užmegzti  ryšį, jis įjungia siųstuvą ir siunčia į eterį "visiems, visiems...". Galimas ir trečias, tarpinis variantas. Pavyzdžiui, jums įdomūs ryšiai ne su visais, o tik su tam tikra radijo mėgėjų grupe, pvz. iš Australijos. Tada irgi siunčiamas bendras šaukimas, tačiau jis kryptingas: "visiems radijo mėgėjams Australijoje...".

VDU radijo klubas yra labai jaunas ir jam dar reikia tobulėti, tačiau jo nariai jau gali didžiuotis puikiais pasiekimais ir visiems smalsuoliams, užsukusiems į klubą,  parodyti iškovotus čempionų titulus rodančias taures ir diplomus. Pavyzdžiui, 2003 metais Estijoje iškovota 1vieta pasaulyje komandinėje įskaitoje "ES open championship", UBA (Belgija) 2003 m. cw 1-a vieta Lietuvoje,
Holyland (Izraelis) 2003 m. 1-a vieta Lietuvoje,
2003 m. Lietuvos TB čempionate iškovota 4 vieta komandinėje ir 10 vieta klubinėje įskaitoje. 2004 m Vengrų HADX - 3 vieta pasaulyje.
Ir pati naujausia bei maloniausia žinia, kad VDU radijo stotis LY3VM/p tapo Lietuvos UTB čempionato 2004 m čempione.

Garbės nariai
VDU radijo klubo garbės nariais  paskelbti labiausiai klubo veiklai nusipelnę žmonės. Tai visų pirma  GMF dekanas doc. dr. D. Mickevičius, kurio nenuilstamo rūpesčio ir didelio noro daryti ką nors naujo Universitete dėka  buvo išjudintas  Radijo klubo įsteigimas,  išskirtos patalpos radijo stočiai ir pradėtas  klubo nuostatų registravimas. VDU radijo klubo garbės nariu taip pat tapo vyriausias Lietuvos trumpabangininkas, gerai žinomas mūsų Universitete kaip sporto mecenatas - Vladas Nikolskis. Pasak R. Strolios, nėra tokio radijo mėgėjo Lietuvoje, kuris nepažinotų Vlado ar jo šaukinio (LY1BX), kurį  galima išgirsti visose varžybose. "Vladas visiems trumpabangininkams  yra energijos ir aktyvumo pavyzdys. Neturėti Vlado Garbės Nariu būtų tas pats, kaip neturėti savo vėliavos"! - juokavo R. Strolia.


(c) Universitas Vytauti Magni