Atgal  sra  
"Alfa" kursas studentams

Svetlana AdlerVDU kapeliono S. Kazėno SJ iniciatyva Universitete pradėtas "Alfa" kursas studentams. Kiekvieną antradienį VDU koplyčioje (Donelaičio 52 - 312) ant durų pakabinamas klaustukas ir susirenka nemažai studentų, dalyvaujančių šiame kurse. Nusprendėme šiek tiek plačiau pristatyti šį kursą ir pakalbinti VDU absolventę Liną Šalučkienę, jau du metus dirbančią "Alfa" projekto koordinatore Katalikų evangelizaciniame centre.


alfa-logo.pngKas yra Alfa?
Jei trumpai, tai Alfa - gerai praleistas laikas...O jei plačiau, tai 10 savaičių trunkantys kursai, kurių temos - pamatinės krikščionybės tiesos. Susitikimų metu yra klausomasi mokymo, užkandžiaujama, bendraujama bei diskutuojama konkrečia tema. Kiekvienam yra suteikiama galimybė pasisakyti, ką jis galvoja, kam prieštarauja ir kuo tiki.
O nuostabiausia tai, kad čia gali susirasti daug bendraminčių, draugų... ir net antrą savo pusę (juokiasi, nes jai taip nutiko). Taigi kartais tos dešimt savaičių gali būti lemiamos.
Tai taip pat gera vieta klausti, nes čia nepatogių klausimų nėra. Net ir Alfa kurso ženkliukas vaizduoja žmogų, kuris neša klaustuką - tai žmogus, kuris pateikia klausimą.

Kaip atsirado Alfa kursas?
Šis kursas gimė Anglijoje maždaug prieš dvidešimt metų, kaip unikali priemonė šių laikų žmogui suprantama kalba kalbėti apie tai, kas krikščionybėje yra pagrindas ir esmė. Alfa kursas vedamas įvairiose pasaulio šalyse: Anglijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, JAV, Kanadoje, Rusijoje, Australijoje, Meksikoje, Japonijoje, Egipte, Indijoje, apie 120tyje šalių. Šiuo metu visame pasaulyje yra pravesta maždaug 29 tūkstančiai tokių kursų ir juose dalyvavo apie 6 milijonai žmonių.

Kodėl šis kursas vadinasi būtent Alfa?
Alfa - tai pirmoji graikiškosios abėcėlės raidė ir žymi pradžią. Alfa kursas - tai gera pradžia, o jame praleistas laikas - gera investicija kiekvieno žmogaus ateičiai. Daugumai Alfa kursų dalyvių tai būna nauja pradžia jų gyvenime.

Kodėl galvojate, kad tai turėtų patikti studentams?
Kitų šalių, o taip pat ir mūsų pačių patirtis parodė, kad šis kursas yra priimtinas jauniems žmonėms. Jame suprantamai kalbama apie tikėjimo tiesas, suteikiama galimybė pasidalinti kiekvienam jo asmenine patirtimi, klausti ir ieškoti atsakymų.

O ką apie Alfą kursą galvoja jame dalyvaujantis studentai?
Mindaugas, KU IV k. :Man Alfa kursas tai dar vienas liudijimas, kad aš esu su Viešpaties pagalba teisingame kelyje, džiaugiuosi tuo. Nuostabu, kad galiu dalintis tuo džiaugsmu su kitais diskutuodamas įvairiomis temomis. Gaila, kad diskusijoms laiko visada pritrūksta. Čia įsitikinau, kad yra mano bendraamžių, kuriems rūpi jų ryšys su Dievu. Deja, nemaloniai nustebau sužinojęs, kad dauguma dalyvių yra iš Katalikų teologijos fakulteto, o kur būsimi inžinieriai, mokytojai, ekonomistai, politikai, filosofai ir t.t.? Norėčiau, kad Alfa kursas būtų surengtas ir kitose aukštosiose mokyklose.
Asta, SMF III k.: Atėjau į Alfą kursą, nes norėjau susitikti daugiau tikinčių žmonių. Sužinoti jų patirtį. Būna sunkių akimirkų, kada reikia, kad nesijaustum vienas ir žinotum, jog tokių žmonių yra. Stengiuosi atgaivinti savo tikėjimą, kad jis nebūtų kažkur anapus, tvyrantis Bažnyčioje tik sekmadieniais už kažkokios ribos. Radau daug, tačiau trūksta laiko diskusijoms.
Andrius, SMF I k.: Apie Alfą kursą sužinojau iš draugų. Supratau, kad apie tikėjimą galima kalbėti moderniai. Išgirdau, kaip tai galima daryti, ir dabar pats galėsiu papasakoti, jei manęs paklaustų. Dievo mokymas tapo aktualesnis man.
Virginija, MI I k.: Tikėjausi surasti žmoniųbendraminčių, palengvinančių tą kelią, tą ėjimą link Jėzaus. Manau, kad visai neblogai sekasi.
Nerijus, KTF III k.: Alfą kursas man yra tikėjimo pagilinimas, tarsi pradžių pradžia, nuo ko reikia pradėti tikėti, į ką gilintis. Pats gilumas prasideda nuo paprastumo, kai brendi į ežerą, plaukti pradedi nuo ten, kur gilu, o iš pradžių tik sušlampi kojas.
Ilona, HMF I k. (neakivaizdininkė): Atėjau į Alfą kursą pasisemti žinių apie tikėjimą, sustiprinti esančias. Paskaitos tikrai šaunios. Džiaugiuosi atrandanti naujų draugų, nesijaučiu viena savo tikėjime.


(c) Universitas Vytauti Magni