Universitas Vytauti Magni, 2005 m. Nr. 4    1-15 ið 8 straipsniø,   3 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Jonas Paulius II - Benediktas XVI Prel. doc. dr. V.S. Vaičiūnas
Sveikiname prof. A. Aleksandravičių ir prof. L. Donskį UVM inf.
Europos švietimo ir mokslo ministrų susitikimas UVM inf.
Pirmasis žurnmalo "Aukštojo mokslo kokybė" numeris Nerijus Budrys
Pagerbtas filosofo V. Sezemano atminimas Nerijus Budrys
Vizituojantys dėstytojai VDU Teisės institute Dr. Tadas Klimas
Profesoriui Mykolui Riomeriui - 125 Svajūnė Aleksandravičiūtė
Stiprūs universitetai - stipri Europa Rektorius prof. V. Kaminskas