Universitas Vytauti Magni, 2005 m. Nr. 5    1-15 ið 8 straipsniø,   5 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Ar mandagūs žmonės yra išmirštanti rūšis? Svajūnė Aleksandravičiūtė
Teisės magistrantai išlaikė išbandymą prieš tarptautinę komisiją Mindaugas Bilius
VDU užsienio studentų mokslo metų pabaiga Jurgita Pilipaitytė
Popiežiaus Benedikto XVI padėka UVM inf.
Naujasis Kauno istorijos metraščio tomas Rasa Varsackytė
75 metai su Vytauto Didžiojo vardu Rektorius prof. V. Kaminskas
VDU baigia pirmoji Punsko lietuvių laida Nerijus Budrys
Studijos be sienų Silva Leščiauskaitė