Universitas Vytauti Magni, 2005 m. Nr. 7    1-15 ið 4 straipsniø,   9 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Rugsėjo 1-ąją VDU šventė ir nuotaikingai, ir iškilmingai N. Budrys
Lietuva japonams įdomi M. Žiūbrys
VDU įvaizdį formuoja jau dvi darbuotojos Nerijus Budrys
Kvietimas UVM inf.