Universitas Vytauti Magni, Sporto priedas Nr. 4    1-15 ið 5 straipsniø,   0 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Jubiliejinis krepšinio turnyras E. Pūras
XIX-ose SELL žaidynėse E.Pūras
Sidabrinių ašarų paguoda E. Pūras
Eugenijaus Nikolskio premija E. PÅ«ras
Sidabrinis krepšininkų sezonas E. Pūras