Universitas Vytauti Magni, Sporto priedas Nr. 5    1-15 ið 5 straipsniø,   0 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

VDU krepšiniui diktuoja A. Juknevičius E. Pūras
Jubiliejinėse SELL žaidynėse E. Pūras
Įžanginis žodis Eimis
2004 - tituluočiausi VDU krepšinio metai E. Pūras
Trečiojo auksinio sezono akimirkos