Universitas Vytauti Magni, UVM priedas 2002    1-15 ið 11 straipsniø,   3 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

Svarbiausi VDU pastatai
Bendrabutį pasirinksi - neapsiriksi V.Stagniūnaitė, E.Baršauskaitė
Studentų priėmimo į VDU 2002 m. tvarka
Kviečiame į VDU universitetą Prof. P. Zakarevičius
Ramybė triukšme VDU kapelionas
Reabilitacijos kambarys D. Stankevičiūtė
Biblioteka ir skaityklos D. Skudžinskaitė
VDU sporto centras E. PÅ«ras
Universitetinis įvaizdis Erikanas
Internetas ir Intranetas R. Viedrynaitis
Mielas, būsimas studente, VDU SA