Atgal į sąrašą  
Biblioteka ir skaityklos

VDU bibliotekos direktorė Janina Masalskienė
20040113_100652_2.pngSkaitytojai laukiami abonementuose ir 9 skaityklose, kuriose yra net 500 darbo vietų, jų tarpe 70 kompiuterizuotų ir įjungtų į interneto tinklą. Kompiuteriai naudojami informacijos paieškai internete, kompaktinių diskų skaitymui ir klausymui, elektroniniam paštui.

Informacija apie bibliotekoje turimas knygas ir kitus dokumentus pateikiama elektroniniame bibliotekos kataloge, kuris prieinamas iš bet kurioje vietoje esančio kompiuterio, turinčio internetinį ryšį. Todėl reikiamą, bet nesančią bibliotekoje knygą galima užsisakyti, ją rezervuoti,  pratęsti skolinimo laiką.

Biblioteka prenumeruoja visatekstes duomenų bazes. Skaitytojų informaciniai poreikiai tenkinami naudojantis ne tik bibliotekoje esančiais informacijos šaltiniais, bet ir vietinėmis bei užsienio duomenų bazėmis.

Interneto paslaugos studentams universitete yra nemokamos.

Viena moderniausių skaityklų Lietuvoje – Vaclovo Biržiškos skaitykla, kurioje  vienu metu dirba 200 skaitytojų, iš jų 30 prie kompiuterių, ieškodami informacijos interneto tinkle. Atviruose fonduose talpinama studijoms ir mokslui skirta naujausia literatūra. Jei dar neteko šioje skaitykloje pabuvoti, būtinai apsilankykite: įspūdinga erdvė, šviesus interjeras, gausybė leidinių, malonus ir paslaugus aptarnaujantis personalas jus nuteiks kūrybiškai.

Studijuojantiems užsienio kalbas įrengta Lietuvių fondo užsienio kalbų skaitykla, o besimokantiems socialinio darbo pagrindų – Socialinio darbo skaitykla. Julijos ir Emilio Sinkių periodikos skaitykloje rasite laikraščius, žurnalus, tęstinius mokslo darbus. Teisės instituto Mykolo Römerio skaitykloje kaupiama teisinė literatūra. Universiteto dėstytojams skirta Mykolo Biržiškos profesorių skaitykla.

Kai kurie fakultetai turi savo specializuotas skaityklas: Katalikų teologijos fakultetas – Stasio šalkauskio teologijos skaityklą, Gamtos mokslų ir Informatikos fakultetai – Vinco Čepinskio tiksliųjų mokslų skaityklą.

Vadovėliai į namus skolinami trijuose abonementuose: Centriniame, Tiksliųjų mokslų ir Teologijos fakulteto abonemente.

Bibliotekoje teikiamos dokumentų spausdinimo ir kopijavimo paslaugos.


(c) Universitas Vytauti Magni