Universitas Vytauti Magni, Vasaros nuospauda Nr. 5    1-15 ið 13 straipsniø,   0 rubrikos [No Previous Items] [No More Items]  

IV baltistų vasaros akademija Vokietijoje E. Kibildaitė
S.ir S.Lozoraičių muziejus sulaukė svečių A. Petraitytė
Universitetas nuolat atsinaujina E. Baršauskaitė
Jaunųjų fotografija – "Lietuva, 2001"
Work & Travel arba 271 highway R. Alaunis
Kelionė į niekur arba... D. Skudžinskaitė
Kaip studentės laimės ieškojo...Lietuvoje S. Aleksandravičiūtė
Pasaulio studentų žaidynėse E. Pūras
Vasaros semestras VDU Teisės Institute J. Vaičiukaitė
Ir aš ten buvau, arba Ryga – 800 R. Šuopys
Lieka tik prisiminimai... Eimantas ir Danutė
Vasaros kulminacija – šeši litai D. Stankevičiūtė
Braškės dera ir Lietuvoje N. Turulytė