Atgal á sàraðà  
Ketvirtoji baltistų vasaros akademija Vokietijoje

Edita Kibildaitė, Lietuvių k. katedros doktorantė

Rugpjūčio 6 –10 dienomis Vokietijos Greifswaldo universitete vyko ketvirtoji jaunųjų baltistų vasaros akademija Philologia baltica 2001. Jos organizatoriai – Greifswaldo universiteto Baltistikos instituto direktorius prof. habil. dr. Jochenas D.Range ir šio instituto darbuotojai dr. Liane Klein bei dr. Stephanas Kessleris. Kadangi 2002aisiais metais minėsime Jono Bretkūno, pirmojo Biblijos vertėjo į lietuvių kalbą, 400ąsias mirties metines, ši vasaros akademija buvo skirta aktualiems Bretkūno raštų tyrinėjimo klausimams nagrinėti.

Dalyvauti vasaros akademijoje į Greifswaldą atvyko 7 jaunieji mokslininkai iÅ¡ Lietuvos ir Latvijos: dr. Ona Aleknavičienė, Lietuvių kalbos institutas (LKI), dr. Jolanta Gelumbeckaitė (VU ir Wolfenbüttelio universitetas), dr. Bronius MaskuliÅ«nas (Å U), Lina Raudienė (KU), Ilmārs Zvirgzds (Latvijos universitetas), doktorantės: Eglė Bukantytė (KU) ir Edita Kibildaitė (VDU).    

Visi Å¡ios Å¡eimyniÅ¡kai mažos akademijos dalyviai nuo devintos ryto iki devintos vakaro dalinosi savo žiniomis skaitydami praneÅ¡imus, diskutuodami, draugiÅ¡kai patardami vienas kitam, kaip bÅ«tų galima iÅ¡spręsti vienokią ar kitokią analizuojant senuosius raÅ¡tus iÅ¡kilusią problemą. Diskusijoms vadovavo prof. habil. dr. Jochenas D.Range.   
File3.png
Jaunųjų baltistų vasaros akademijos dalyviai atokvėpio valandėlę. Autorė – antroje eilėje pirma iš kairės

Nuo bendrųjų tekstologinių ir vertimo teorijos klausimų buvo einama prie konkrečių Bretkūno raštų tyrinėjimo problemų. Pirmiausiai Latvijos universiteto Orientalistikos katedros lektorius I.Zvirgzds supažindino kolegas su senųjų Biblijos vertimų į latvių kalbą ypatumais, drauge paneigdamas gana populiarų teiginį, kad to meto vertėjai neturėję jokios vertimo strategijos ir metodikos. Paskui O.Aleknavičienė aptarė Bretkūno postilės perikopių redagavimo šaltinius ir su jų nustatymu susijusias problemas.
        
J.Gelumbeckaitė parengė net du pranešimus. Pirmasis buvo skirtas lotyniško modelio sintaksinėms konstrukcijoms Bretkūno Biblijos vertime aptarti. Antruoju pranešimu vasaros akademijos dalyviai buvo supažindinti su seniausio lietuviško rankraštinio pamokslų rinkinio – Wolfenbüttelio postilės – antrojo leidimo rengimu spaudai.
        
Ketvirtoji vasaros akademijos diena buvo skirta Bretkūno postilei. Dr. B.Maskuliūnas aptarė posesyvumo raiškos ypatybes šioje postilėje, o E.Kibildaitė – priežasties prijungiamųjų sakinių jungtukus ir jų vartoseną. Paskutinę akademijos dieną E.Bukantytė pasidalino savo pastabomis apie M.Lutherio Biblijos įtaką Bretkūno Biblijos vertimo sintaksei, o Lina Raudienė išsamiai aptarė šakninius(i)a kamieno veiksmažodžius Bretkūno Biblijos Senajame Testamente.
        
Vasaros akademijos metu buvo skiriama nemaža dėmesio ir kompiuteriniams kalbos tyrimo metodams. Greifswaldo Baltistikos institute dirbantis dr. Wolfas Dieteris Syringas pristatė naują programą Quest 2 ir pademonstravo jos taikymo Bretkūno raštų analizei galimybes.
        
Per baigiamąją diskusiją, susumavus ketvirtosios jaunųjų baltistų vasaros akademijos rezultatus, prof. habil. dr. J.D.Range akademijos dalyvius ir visus besidominčius senųjų raštų tyrinėjimu maloniai pakvietė dalyvauti 2002aisiais metais vyksiančiame Greifswaldo universiteto Baltistikos instituto rengiamame Bretkūno raštų tyrinėjimo konkurse. Jo rezultatai, manoma, bus paskelbti kitos vasaros akademijos metu.
        
Vasaros akademijos dalyviai turėjo laiko ne tik naudingoms mokslinėms diskusijoms ir darbui turtingoje universiteto bibliotekoje. Rūpestingi Philologia baltica 2001 organizatoriai aprodė mums Greifswaldą ir šio seno Hanzos miesto apylinkes, supažindino su savo universitetu ir jo istorija, papasakojo apie galimybes jame studijuoti. Už jų svetingumą, jaukų bendravimą, už tai, kad Greifswalde jautėmės kaip namie, jiems esame nuoširdžiai dėkingi.


(c) Universitas Vytauti Magni