Atgal á sàraðà  
S. ir S. Lozoraičių muziejus sulaukė garbingų svečių

Rugpjūtį Vytauto Didžiojo universiteto rektorato rūmuose esančiame S. ir S.Lozoraičių muziejuje lankėsi garbaus amžiaus – šimto dvejų metų sulaukusi Lozoraičių šeimos giminaitė Elena Matulaitytė-Dankevičienė.File2.png
Iš dešinės: E.Dankevičienė, muziejaus vedėja A.Petraitytė, prof. D.Brazauskienė

Vizito diena nebuvo atsitiktinė: rugpjūčio 2 dieną diplomatui Stasiui Lozoraičiui (jaunesniajam) būtų sukakę septyniasdešimt septyneri metai. Viešnia, lydima dukters – prof. D.Brazauskienės bei jos vyro, padėjo gėlių prie S.Lozoraičio paminklo. E.Matulaitytė-Dankevičienė maloniai pasidalino prisiminimais apie savo pusseserę Vincentą MatulaitytęLozoraitienę, jos vyrą, tarpukario Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrą, diplomatą Stasį Lozoraitį bei jo vaikus. Pokalbio metu E.Matulaitytė-Dankevičienė prisiminė ir savo viešnagę Lozoraičių šeimoje, kai jie gyveno šiame pastate. Garbi viešnia paliko įrašą muziejaus svečių knygoje ir neįkainojamus prisiminimus apie žymių diplomatų šeimą.


(c) Universitas Vytauti Magni