Atgal  sra  
Universitetas nuolat atsinaujina

Eglė Baršauskaitė, II k.  žurn. magistr.

Po vasaros atostogų sugrįžusius studentus, dėstytojus bei visą akademinę bendruomenę Vytauto Didžiojo universitetas pasitiko šiek tiek atsinaujinęs: atidarytos dvi naujos skaityklos, praplėstos Tarptautinių ryšių skyriaus bei Ūkio tarnybos patalpos. Apie konkrečius darbus ir artimiausius ateities planus mielai sutiko papasakoti VDU ūkio tarnybos direktorius R.Gruodis.
Kiekvieną vasarą skirtinguose universiteto rūmuose vykdomi remonto darbai. Šių metų rugsėjo 3 dieną mūsų Universitete duris atvėrė dvi naujos skaityklos: V.Čepinskio tiksliųjų mokslų (Vileikos g.) ir St.Šalkauskio teologijos skaitykla Kunigų seminarijoje.
File1.pngStudentai jau gali džiaugtis naujai įrengta J.Čepinskio skaitykla

R.Gruodis teigė, kad šioms skaitykloms įrengti prireikė net kapitalinio remonto, nes tiek Vileikos rūmų šešto aukšto patalpos, tiek patalpakoridorius Kunigų seminarijos trečiajame aukšte tam buvo visiškai nepritaikytos. Katalikų teologijos fakulteto studentai nuo šiol galės džiaugtis erdvia, arkiniais langais bei kolonomis pasipuošusia skaitykla, nes ankstesnėse patalpose skaitytojams vos užtekdavo vietos apsisukti.

Naujovės nustebins ne tik studentiją. Laisvės al.53 esančiuose VDU rūmuose išplėstos Tarptautinių ryšių skyriaus bei dalinai suremontuotos ūkio tarnybos patalpos, be to, įrengtas naujas kabinetas Tarptautinių ryšių prorektoriui. Visi šie darbai buvo atlikti naudojantis specialiai tam skirtomis universiteto lėšomis.

Ūkio tarnybos direktorius R.Gruodis atskleidė ir pagrindinius artimiausių dviejų mėnesių planus. Laisvės al.53 esančių VDU rūmų ketvirtame aukšte planuojama įrengti 130 vietų auditoriją, o Donelaičio g.52 įsikūrusių rūmų šeštame aukšte – Užsienio kalbų  centrą, kuris čia įsikurs lapkričio mėn.
File2.pngRemonto darbai vyko visą parą

R.Gruodis tikisi, kad dar šiais metais valstybė skirs lėšų daugumos pastatų universiteto renovacijai, t.y. langų keitimui, šiluminių mazgų remontui ir pan. Įgyvendinus šiluminių punktų renovacijos projektą, visų universiteto pastatų šildymas būtų valdomas vieningos kompiuterinio valdymo sistemos. Tai būtų moderniausia šiluminių punktų centralizuota valdymo sistema Kauno mieste.

Taigi universiteto atsinaujinimas – tai nenutrūkstamas procesas. Ūkio tarnybos direktoriaus teigimu, pačioje savo kūrimosi pradžioje mūsų universitetas turėjo tik du kambarėlius Laisvės al.53 pastate, o šiandien jam priklauso per dešimt rūmų, įskaitant svečių namus (Muitinės g.), Sporto centrą ir kt. Prireikė vienuolikos metų, kad mūsų universitetas taptų toks, koks yra dabar.


(c) Universitas Vytauti Magni