VDU VDU
Vytauto Didžiojo universiteto laikraštis "Universitas Vytauti Magni"